10 người giàu nhất nước Mỹ là cựu sinh viên trường nào?

Larry Ellison: Đại học Illinois tại Urbana–Champaign và Đại học Chicago

Larry Ellison đã hai lần bỏ ngang đại học vào những năm 60 trước khi đồng sáng lập hãng phần mềm Oracle. Hiện ông là giám đốc công nghệ với khối tài sản ròng ước tính 58,5 USD.

Xuất thân từ tầng lớp gia đình lao động, dân Do Thái nhập cư ở Chicago, ông không hoàn thành chương trình cử nhân nào ở Đại học Illinois tại Urbana-Champaign lẫn Đại học Chicago, sau đó chuyển đến California để tự học lập trình.

“Tôi chưa bao giờ tham gia một lớp khoa học máy tính nào trong đời. Tôi đã nhận một công việc với vai trò lập trình viên, chủ yếu là tự học”, ông chia sẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *