Giải thích thí nghiệm ba lớp chất lỏng không hòa tan

Nguyên liệu

– Bình thủy tinh

– 1 cốc nước ép màu đỏ

– 1 cốc dầu thực vật

– 1 con dao lưỡi rộng

– 1 cốc rượu (cồn)

Thực hiện

– Đổ cốc nước ép vào bình.

– Cẩn thận trút dầu ăn vào với sự hỗ trợ của lưỡi dao.

– Đổ thêm cốc rượu.

– Các chất lỏng không hòa tan!

Giải thích

Các chất lỏng có mật độ và trọng lượng riêng khác nhau. Chất lỏng nặng hơn chìm dưới chất lỏng nhẹ hơn.

Trong thí nghiệm này, rượu nằm trên bề mặt lớp dầu thực vật, vì mật độ của rượu thấp hơn mật độ của dầu. Dầu thực vật nằm trên bề mặt của nước, bởi mật độ của dầu thấp hơn mật độ của nước.

Do đó, các chất lỏng không hòa tan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *