Mùa hè không tuyết của cô gái Hà Nội ở Siberia

Người dân ở đây chủ yếu là người Nga và người gốc Xlavơ, phần lớn sống ở phía nam, dọc theo tuyến đường sắt xuyên Siberia. Một số tộc người có nguồn gốc Mông Cổ đã sống ở đây từ rất lâu, các dân tộc thiểu số khác còn có Ket, Evenk, Chukchi , Koryak và Yukaghir…

Ngày nay, Siberia vẫn còn tồn tại một số tộc người có dân số vài chục đến vài trăm người, quây quần thành nhóm nhỏ trong rừng, thảo nguyên, sâu phía trong núi hoặc ở các đảo. Nhiều tộc người sắp có nguy cơ tuyệt chủng như: Evenki, Tofalar, Nanai, Ulchi, Dolgan, Udege, Tazy, Uilta, Sakha…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *