Nước chủ nhà World Cup 2018 tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia?

Một góc ở Moskva, thủ đô nước Nga. Ảnh: Household Appliances World

Một góc ở Moskva, thủ đô nước Nga. Ảnh: Household Appliances World

Câu 1: Nga, nước chủ nhà World Cup 2018, tiếp giáp với bao nhiêu quốc gia?

a. 4

b. 14

c. 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *